Jak zabezpieczyć pożyczkę? - Szczecin - Kancelaria Tyrka
1569
post-template-default,single,single-post,postid-1569,single-format-standard,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

Jak zabezpieczyć pożyczkę?

Jak zabezpieczyć pożyczkę?

W ostatnim czasie coraz więcej osób prywatnych decyduje się na wzajemne udzielanie sobie pożyczek. Nawet jeśli udzielamy pożyczki osobie bliskiej, znajomemu, sąsiadowi, współpracownikowi, to warto pamiętać o kilku kwestiach, które warto zawrzeć w umowie oraz o możliwych sposobach zabezpieczenia spłaty.

Co zawrzeć w umowie pożyczki?  Jakie są możliwe sposoby zabezpieczenia

Jeśli pożyczkobiorca jest w związku małżeńskim i nie zawierał intercyzy (nie ma rozdzielności majątkowej), to warto zadbać o pisemną zgodę małżonka na zaciągnięcie pożyczki.

Jeśli pożyczkobiorca ma wartościowe składniki majątkowe (np. mieszkanie, samochód, wartościowy sprzęt, dzieła sztuki), to warto je opisać wraz ze wskazaniem wartości, nawet jeśli nie będzie się na nich ustanawiało żadnych zabezpieczeń.

Jeśli strony nie ustalą z góry terminu spłaty, to pożyczkodawca może ją wypowiedzieć w każdym czasie, a pożyczkobiorca będzie musiał zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu.

Jako zabezpieczenie pożyczkobiorca może podpisać weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

Jako zabezpieczenie pożyczkobiorca może złożyć u notariusza oświadczenie  o poddaniu się rygorowi egzekucji ze zobowiązań wynikających z Umowy na podstawie art. 777 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, tzw. „trzy siódemki”,

Osoba trzecia może udzielić poręczenia,

Przy dużych pożyczkach warto pomyśleć o ustanowieniu hipoteki,

Możliwe jest ustanowienie zastawu,

Strony mogą zawrzeć umowę przewłaszczenia na zabezpieczenie. W tym przypadku należy pamiętać o nowych regulacjach, które wprowadzono w okresie pandemii w drodze specustawy. Zgodnie z art.  387 z indeksem 1 nieważna jest umowa, w której osoba fizyczna zobowiązuje się do przeniesienia własności nieruchomości służącej zaspokojeniu jej potrzeb mieszkaniowych w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z tej lub innej umowy niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby, w przypadku gdy:

1)        wartość nieruchomości jest wyższa niż wartość zabezpieczanych tą nieruchomością roszczeń pieniężnych powiększonych o wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie od tej wartości za okres 24 miesięcy lub

2)        wartość zabezpieczanych tą nieruchomością roszczeń pieniężnych nie jest oznaczona, lub

3)        zawarcie tej umowy nie zostało poprzedzone dokonaniem wyceny wartości rynkowej nieruchomości przez biegłego rzeczoznawcę.”.

W razie problemów z odzyskaniem pożyczki warto skorzystać z pomocy prawnika, czasem wystarczającą „motywacją” dla dłużnika jest otrzymanie profesjonalnego wezwania do zapłaty. Często pomocnym narzędziem jest również zawarcie ugody mediacyjnej. W ostateczności pozostaje droga sądowa i egzekucyjna, które mogą być znacznie skrócone dzięki odpowiednim wcześniejszym zapisom w umowie pożyczki.