UGODA ZAMIAST WYROKU - Szczecin - Kancelaria Tyrka
467
post-template-default,single,single-post,postid-467,single-format-standard,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

UGODA ZAMIAST WYROKU

Czy ugoda przed mediatorem może zastąpić wyrok? Tak!

 

Aby ugoda mediacyjna mogła być traktowana jak „prawdziwy wyrok” musi zostać zatwierdzona przez sąd, co oznacza, że co najmniej jedna ze stron tej ugody musi złożyć wniosek do sądu o jej zatwierdzenie.

 

Ugodę przed mediatorem można zawrzeć jeszcze przed wszczęciem sprawy sądowej. Wniosek o zatwierdzenie takiej ugody nie podlega opłacie sądowej. Jeżeli mediacja przedsądowa nie zakończy się ugodą, to decydując się na wszczęcie sprawy przed sądem, powód może liczyć na obniżenie opłaty sądowej nawet o 400 zł.

 

Ugodę mediacyjną można zawrzeć także w trakcie trwającego postępowania w sądzie. Jeżeli sprawa toczy się już przed sądem to najkorzystniejsze finansowo jest zawarcie ugody jeszcze przed pierwszą rozprawą, gdyż sąd zwraca w takim przypadku całą opłatę sądową od pozwu. Zawarcie ugody już po pierwszej rozprawie gwarantuje zwrot trzech czwartych opłaty sądowej.

Czy na podstawie ugody mediacyjnej można wszcząć egzekucję? W przypadku uchylania się od dobrowolnego wykonania ugody możliwe jest złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji przez komornika na podstawie ugody mediacyjnej zatwierdzonej przez sąd. Ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności jest tzw. tytułem wykonawczym.

 

W związku z tym, że radca prawny Marta Tyrka jest również stałym mediatorem sądowym wpisanym na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie możliwe jest przeprowadzenie mediacji w Kancelarii i zawarcie ugody mediacyjnej przed Marta Tyrką.