Marta Tyrka, Autor w serwisie MARTA TYRKA
-1
archive,author,author-marta,author-3,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

Author: Marta Tyrka

Sprawy o rozwód nie zawsze kończą się na jednej rozprawie. Gdy w grę wchodzi orzekanie o winie lub przysłowiowa walka o dziecko/dzieci, postępowanie sądowe trwa nawet kilka lat, w trakcie których sporządzane są często liczne pisma procesowe, składane kolejne dowody, wydawana jest opinia przez biegłych sądowych,...

Ile trwa rozprawa rozwodowa bez orzekania o winie? Rozwód bez orzekania o winie daje możliwość sprawnego i dużo szybszego uzyskania rozwodu już po jednej rozprawie w sądzie.Zazwyczaj rozprawa w sprawie o rozwód bez orzekania o winie nie trwa dłużej niż 30 minut.Najkrócej trwają rozprawy, w których...

Aby sprawdzić czego może żądać matka od ojca dziecka, sporządziliśmy grafikę, która w skrócie przedstawia czego można dochodzić od ojca dziecka. Co powinien zapłacić dziecku i matce jego dziecka?Ojciec dziecka powinien pokrywać nie tylko na bieżąco koszty utrzymania i wychowania poprzez płacenie alimentów, ale ma...

Samo zaciąganie długów w drodze pożyczek i kredytów nie jest niczym nadzwyczajnym, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Niestety z różnych przyczyn niektórzy wpadają w spiralę zadłużeń, z której nie są w stanie samodzielnie wyjść. Pomagając klientom spotykam się z różnymi przyczynami wpadnięcia w spiralę zadłużeń, niektóre są...

Nie ma jednego uniwersalnego przepisu na rozwód. Część osób podejmuje tę decyzję samodzielnie, nie jako z pominięciem drugiego małżonka, który o samym pozwie i jego treści dowiaduje się dopiero, gdy otwiera list z sądu. Wynika to czasami z dużego natężenia konfliktu lub braku jakiejkolwiek komunikacji...

Po śmierci najbliższych jedną z istotnych formalności jest załatwienie spraw spadkowych. Gdy wszyscy spadkobiercy są w stanie przybyć na umówiony termin u notariusza, nie jest konieczna wizyta w sądzie i wystarczające jest sporządzenie przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia. Dokument ten ma taką samą moc prawną jak...

Po ponad dwóch latach postępowania sądowego, w tym przesłuchaniu świadków oraz wydaniu opinii przez biegłych z OZSS (Opiniodawczy Zespół Specjalistów Sądowych) udało się doprowadzić do prawomocnego pozbawienia władzy rodzicielskiej biologicznego ojca dziecka Klientki Kancelarii. Pozbawienie władzy rodzicielskiej kojarzy się z rodzinami patologicznymi, w których występuje problem...

W codziennej praktyce często spotykam się z tym, że wiele rodziców (najczęściej matek) "odpuszcza" sprawy alimentacyjne - nie ustala sądownie ani polubownie ich wysokości z drugim rodzicem i godzi się na to, że otrzymuje je nieregularnie, w różnych wysokościach albo też nie występuje o ich...

Zawarcie związku małżeńskiego wiąże się z powstaniem różnego rodzaju praw i obowiązków obojga małżonków. Jednym z takich praw jest uprawnienie do korzystania z mieszkania (lub domu), które przysługuje wyłącznie jednemu z małżonków, w celu zaspokojenia potrzeb rodziny,a także do korzystania z wyposażenia tego mieszkania. Dotyczy to sytuacji,...