ROZWÓD - WALKA W SĄDZIE - Szczecin - Kancelaria Tyrka
1776
post-template-default,single,single-post,postid-1776,single-format-standard,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

ROZWÓD – WALKA W SĄDZIE

ROZWÓD – WALKA W SĄDZIE

Sprawy o rozwód nie zawsze kończą się na jednej rozprawie.

Gdy w grę wchodzi orzekanie o winie lub przysłowiowa walka o dziecko/dzieci, postępowanie sądowe trwa nawet kilka lat, w trakcie których sporządzane są często liczne pisma procesowe, składane kolejne dowody, wydawana jest opinia przez biegłych sądowych, przesłuchiwani są świadkowie.

Dla zobrazowania przykład dwóch spraw, w których:

– po pierwsze każdy z małżonków żąda ustalenia, że ten drugi małżonek jest wyłącznie winny rozpadowi małżeństwa

– po drugie każdy z małżonków chce, aby po rozwodzie dzieci zostały z nim a nie z drugim rodzicem.

Obie sprawy prowadzi ten sam sędzia.

⚖Sprawa numer 1

🕰Pozew złożony w lipcu 2023 r.

Pierwsza rozprawa wyznaczona na styczeń 2024 r. w celu wydania zabezpieczenia czyli ustalenia przy którym rodzicu dziecko pozostanie na czas sprawy rozwodowej oraz zabezpieczenia kosztów utrzymania rodziny.

Przesyłka z odpisem pozwu nie została doręczona drugiemu małżonkami przed pierwszą rozprawą, więc sąd nie przeprowadził żadnych czynności i wyznaczył drugą rozprawę na luty.

Na drugiej rozprawie został przesłuchany tylko jeden małżonek. Było to przesłuchanie wstępne, na potrzeby udzielenia zabezpieczenia na czas sprawy sądowej.

Kolejny termin rozprawy został wyznaczony na marzec, a zaplanowane jest na nim przesłuchanie drugiego małżonka.

Po tym jak sąd udzieli zabezpieczenia czyli określi sytuację dziecka na czas sprawy sądowej będą podejmowane dalsze czynności. Przed nami zeznania świadków, opinia biegłych sądowych po przebadaniu rodziców i dziecka oraz ponowne, tym razem bardziej szczegółowe przesłuchanie małżonków.

⚖Sprawa numer 2

🕰Pozew złożony w lipcu 2023 r.

Pierwsza rozprawa wyznaczona na styczeń 2024 r. w celu wydania zabezpieczenia czyli ustalenia przy którym rodzicu dziecko pozostanie na czas sprawy rozwodowej oraz zabezpieczenia kosztów utrzymania rodziny.

Oboje małżonkowie zostali wstępnie przesłuchani, na potrzeby udzielenia zabezpieczenia na czas sprawy sądowej.

W tym przypadku sąd postanowił poczekać z udzieleniem zabezpieczenia czyli określeniem sytuacji dzieci na czas sprawy rozwodowej aż do wydania opinii przez biegłych sądowych. Opinia zostanie wydana po zbadaniu rodziców i dzieci. Z uwagi na wysoki priorytet sprawy badanie zostało wyznaczone po około 1,5 miesiąca od rozprawy.

Postanowienie o zabezpieczeniu prawdopodobnie zostanie wydane na posiedzeniu niejawnym, a kolejny termin rozprawy zostanie wyznaczony dopiero po wpłynięciu opinii biegłych.