ALIMENTY - kiedy podwyższyć? - Szczecin - Kancelaria Tyrka
1754
post-template-default,single,single-post,postid-1754,single-format-standard,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

ALIMENTY – kiedy podwyższyć?

ALIMENTY – kiedy podwyższyć?

W codziennej praktyce często spotykam się z tym, że wiele rodziców (najczęściej matek) „odpuszcza” sprawy alimentacyjne – nie ustala sądownie ani polubownie ich wysokości z drugim rodzicem i godzi się na to, że otrzymuje je nieregularnie, w różnych wysokościach albo też nie występuje o ich podwyższenie wraz z wiekiem dziecka.

Warto pomyśleć o sprawach alimentacyjnych, a zwłaszcza wtedy, gdy:

1. Rodzice dziecka nie byli małżeństwem, a po rozstaniu alimenty nigdy nie były ustalone sądownie ani polubownie, a rodzic, który nie wychowuje na co dzień dziecka nie płaci alimentów lub robi to nieregularnie, w różnych wysokościach.

2. Minęło kilka lat od ostatniego ustalenia alimentów – w wyroku lub ugodowo, a potrzeby dziecka zmieniły się, wzrosły koszty utrzymania.

3. Minęło kilka lat i sytuacja majątkowa, zarobkowa, osobista rodziców zmieniła się i któryś z rodzic nie jest w stanie płacić alimentów w dotychczasowej wysokości, albo też zyskał nowe możliwości i byłby w stanie w większym stopniu utrzymywać dziecko. Tutaj wchodzi w grę zarówno możliwość podwyższenia alimentów, jak i obniżenia alimentów.

4. Dziecko osiągnęło pełnoletność, zakończyło edukację i jest w stanie samodzielnie się utrzymać, jednak nadal oczekuje alimentów. W tej sytuacji warto pomyśleć o ustaleniu wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.

Jakie informacje należy zebrać przygotowując się do sprawy alimentacyjnej? Do najważniejszych należą:

1. Informacje o sytuacji zawodowej obojga rodziców, miejscu pracy, zarobkach (obecnych i latach poprzednich) kwalifikacjach, wykształceniu, doświadczeniu zawodowym, źródłach dochodu (np. dodatkowe zatrudnienie, najem mieszkania).

2. Informacje o dziecku, w tym o stanie zdrowia dziecka, kosztach utrzymania i edukacji oraz kosztach mieszkania/domu przypadających na dziecko jako jednego z domowników.

3. Koszty utrzymania rodziców, poziomu i standardu ich życia, osób będących na ich utrzymaniu.

4. Osobisty wkład rodziców w wychowanie dziecka, opieka nad dzieckiem, kontakty, organizowanie czasu wolnego, organizowanie wypoczynku w czasie ferii i wakacji.

Rodzaj dowodów, w tym dokumentów zależy od konkretnego dziecka i jego rodziców. Do minimalnych dowodów należą: akt urodzenia, dokumenty potwierdzające koszty żłobka/opiekunki/przedszkola/szkoły, zajęć dodatkowych, specjalistycznego leczenia, koszty utrzymania mieszkania (czynsz, opłaty eksploatacyjne).

Często istotnym źródłem informacji o drugim rodzicu jest Internet, w tym media społecznościowe.