Windykacja - jak odzyskać dług - Szczecin - Kancelaria Tyrka
1136
post-template-default,single,single-post,postid-1136,single-format-standard,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

Windykacja – jak odzyskać dług

Windykacja – jak odzyskać dług


Wiele firm zmaga się z windykacją długów. Coraz częściej osoby prywatne również potrzebują pomocy w odzyskaniu pieniędzy.

W codziennej pracy kancelarii korzystamy z wielu sposobów windykacji, często sięgamy do niestandardowych działań. Oto kilka z nich:

 • wezwanie do zapłaty – w niektórych sprawach skierowanie wezwania do zapłaty, zwłaszcza z kancelarii, wystarcza, aby zmotywować dłużnika do zapłaty. Wezwanie do zapłaty często jest początkiem rozmów i negocjacji, w wyniku, których dochodzi do polubownego rozwiązania sporu, bez konieczności prowadzenia dalszej windykacji.

 • mediacja i ugoda mediacyjna– od czasu pandemii można zaobserwować wzrost zawieranych ugód mediacyjnych,które pozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze,gdyż koszty mediacji są znaczne niższe od kosztów postępowania sądowego. Dodatkowo wierzyciel otrzymuje tytuł egzekucyjny, który po nadaniu klauzuli wykonalności przez sąd pozwala wszcząć egzekucję.

 • pozew o zapłatę– tradycyjna droga windykacji,jeśli nie uda się sprawy zakończyć polubownie (np. w drodze ugody mediacyjnej) tą droga jest niezbędna,aby później skierować sprawę do komornika.

 • egzekucja komornicza – jeżeli mimo uzyskania orzeczenia sądowego, dłużnik nadal nie chce zapłacić, konieczne staje się wszczęcie egzekucji przez komornika. W trakcie egzekucji komornik gromadzi informacje o majątku dłużnika, udaje się na tzw. czynności terenowe w miejsce zamieszkania dłużnika lub w miejscu prowadzonej działalności.

 • wniosek o wyjawienie majątku – kieruje się go do sądu, następnie dłużnik zostaje wezwany do sądu w celu złożenia wykazu majtku. Wierzyciel może być przy tym obecny i zadawać pytania dłużnikowi (np. o nabycie spadku lub odrzucenie spadku). Wykaz majątku jest składany pod rygorem odpowiedzialności karnej. Po złożeniu wykazu dłużnik wpisywany jest do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych – ten wpis jest często dobrą motywacją dla dłużnika,aby zacząć spłacać dług.

 • windykacja karna– w wielu sprawach jedyną skuteczną metodą windykacji oraz motywacji dla dłużnika jest skierowanie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Najczęściej zawiadomienia dotyczą przestępstwa oszustwa, kradzieży, ukrywania majątku przed wierzycielami. Dłużnicy,aby uniknąć wysokiej kary starają się spłacić powstałe zadłużenie.

 • skarga pauliańska – kiedy dłużnik zbywa swoją majątek na rzecz innych osób z pomocą przychodzi tzw. skarga pauliańska czyli pozew o uznanie za bezskuteczną w stosunku do wierzyciela Umowy zawartej przez dłużnika z osobą trzecią. W skrócie chodzi o to,aby uzyskać wyrok sądowy dzięki któremu wierzyciel będzie mógł skierować egzekucję do składników majątku dłużnika (np. mieszkania),mimo że „przepisał” go na inną osobę.

 • pozew o uznanie za bezskuteczne odrzucenie spadku przez dłużnika – w razie wygranej wierzyciel uzyskuje wyrok sądowy dzięki któremu może skierować egzekucję do składników majątku (np. mieszkania),mimo że dłużnik odrzucił spadek i formalnie nabyła go inna osoba.

 • wniosek o stwierdzenie nabycia spadku– często okazuje się, że krewny dłużnika umiera, dłużnik nie odrzuca spadku,ani nie uzyskuje stwierdzenia nabycia spadku, gdyż np. nie chce ujawniać się jako nowy właściciel nieruchomości. Każdy wierzyciel ma w takim przypadku prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku przez dłużnika po jego zmarłym krewnym. Po uzyskaniu prawomocnego postanowienia można podejmować kolejne kroki windykacyjne, tym razem już z udziałem spadkobierców.


  Każda sprawa windykacyjna jest inna, dlatego tak ważne jest indywidualne podejście do każdej z nich. Dłużnicy często posuwają się do wielu kroków, aby uniknąć zapłaty długu, dlatego windykacja to niekiedy czasochłonny proces, w którym warto korzystać z pomocy profesjonalnego prawnika.