WEZWANIE DO ZAPŁATY - Szczecin - Kancelaria Tyrka
954
post-template-default,single,single-post,postid-954,single-format-standard,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

WEZWANIE DO ZAPŁATY

WEZWANIE DO ZAPŁATY

Na przełomie ostatnich kilkunastu dni Klienci Kancelarii Radcy Prawnego Marta Tyrka mogli przekonać się ile korzyści płynie z wystosowania wezwania do zapłaty przez Kancelarię.

Dla jednego z Klientów udało się odzyskać kwotę ponad 370 tysięcy złotych zatrzymanych przez kontrahenta dzięki sporządzeniu wezwania do zapłaty, w którym przedstawiono szereg argumentów merytorycznych i prawnych, popartych stosownymi dowodami. W wielu sprawach przygotowanie obszernego wezwania do zapłaty staje się kluczem do sukcesu, pozwala na uniknięcie sporu sądowego i szybkie odzyskanie pieniędzy.

W przypadku innego Klienta wystosowanie wezwania do zapłaty przez Kancelarię zapoczątkowało przeprowadzenie rozmów ugodowych zakończonych zawarciem ugody mediacyjnej z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość.

W kolejnej sprawie dłużnik innego Klienta dokonał zapłaty niezwłocznie po otrzymaniu wezwania do zapłaty i przeprowadzenia rozmowy telefonicznej z Kancelarią.

Przy okazji tych „sukcesów windykacyjnych” przypominamy, że kiedy kontrahent nie płaci, warto przed skierowaniem sprawy do sądu skierować wezwanie do zapłaty z kilku powodów:

– dłużnik może nie mieć świadomości długu – np. na skutek działania jego pracowników,
– dłużnik wie o długu, ale z różnych przyczyn uchyla się od zapłaty – w tym wypadku większą skuteczność mają wezwania do zapłaty sporządzone przez kancelarię prawną, gdyż dłużnik otrzymuje jasny sygnał, że sprawa jego długu została powierzona profesjonalnym prawnikom i dalsza zwłoka w zapłacie spowoduje skierowanie sprawy do sądu
– dłużnik kwestionuje należność, ale nie zgłasza tego wierzycielowi .Wówczas wezwanie często daje początek rozmowom zmierzającym do polubownego rozwiązania sporu,
– przepisy kodeksu postępowania cywilnego wymagają wskazania w pozwie, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu (np. w drodze skierowania wezwania do zapłaty), a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Kancelaria prowadzi sprawy windykacyjne – począwszy od skierowania wezwania do zapłaty, przez poprowadzenie postępowania sądowego, po reprezentowanie Klientów w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika sądowego.