WEZWANIE DO ZAPŁATY A NAKAZ ZAPŁATY - Szczecin - Kancelaria Tyrka
1058
post-template-default,single,single-post,postid-1058,single-format-standard,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

WEZWANIE DO ZAPŁATY A NAKAZ ZAPŁATY

WEZWANIE DO ZAPŁATY A NAKAZ ZAPŁATY

Czym różni się wezwanie do zapłaty od nakazu zapłaty?

Wezwanie do zapłaty jest rodzajem pisma kierowanego przez wierzyciela (lub jego pełnomocnika np. radcę prawnego, adwokata, firmę windykacyjną) do dłużnika, w którym informuje przede wszystkim o tytule zadłużenia (np. zawartej umowie sprzedaży, umowie pożyczki), wysokości długu, terminie  i sposobie zapłaty. Skierowanie wezwania do zapłaty jest próbą polubownego odzyskania długu i poprzedza skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.  Samo otrzymanie wezwania do zapłaty nie oznacza, że już następnego dnia Komornik zapuka do drzwi. Jest to dopiero pierwszy krok w windykacji, którego jednak nie należy bagatelizować. Warto pomyśleć o rozpoczęciu negocjacji z wierzycielem, ustalenia harmonogramu spłat, wynegocjowania umorzenia części długu np. odsetek.

Nakaz zapłaty jest rodzajem orzeczenia sądowego wydawanego przez sąd i jego zbagatelizowanie przez dłużnika może doprowadzić do egzekucji komorniczej. Wierzyciel na podstawie prawomocnego nakazu zapłaty zaopatrzonego w klauzulę wykonalności może złożyć wniosek do komornika sądowego o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Szczególnie „groźny” dla dłużnika, a z drugiej strony „pożyteczny” dla wierzyciela, jest nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym, gdyż na jego podstawie wierzyciel może wszcząć postępowanie zabezpieczające, w toku którego komornik może zająć np. rachunek bankowy dłużnika i w ten sposób zabezpieczyć tymczasowo środki pieniężne, z których wierzyciel będzie mógł uzyskać zaspokojenie w późniejszej egzekucji.

W przypadku otrzymania wezwania do zapłaty lub nakazu zapłaty najlepiej niezwłocznie skontaktować się z prawnikiem, który przeanalizuje sprawę i doradzi podjęcie odpowiednich kroków prawnych w sprawie. Z każdym wierzycielem warto się zmierzyć! Często analiza sprawy prowadzi do wniosku, że roszczenie jest całkowicie bezzasadne!