UMOWA NAJMU a PRZEDAWNIENIE. Kiedy przedawnia się czynsz? - Szczecin - Kancelaria Tyrka
1497
post-template-default,single,single-post,postid-1497,single-format-standard,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

UMOWA NAJMU a PRZEDAWNIENIE. Kiedy przedawnia się czynsz?

UMOWA NAJMU a PRZEDAWNIENIE. Kiedy przedawnia się czynsz?

Każdy wynajmujący powinien znać dwa istotne terminy przedawnienia przysługujących mu roszczeń przeciwko najemcy.

Pierwszy dość krótki: roczny termin przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody z powodu uszkodzenia lub pogorszenia rzeczy, a zatem roszczenia związanego z dochodzeniem szkody wyrządzonej przez najemcę np. poprzez uszkodzenie mebli, uszkodzenie instalacji. Termin ten liczony jest od dnia zwrotu rzeczy np. mieszkania. W tym czasie wynajmujący powinien złożyć pozew o zapłatę przeciwko byłemu najemcy.

Drugi termin to trzyletni termin przedawnienia roszczenia o zapłatę zaległego czynszu. Bieg tego terminu rozpoczyna się od dnia, w którym poszczególne świadczenia czynszowe stają się wymagalne. Oznacza to, że każdy czynsz za poszczególne miesiące przedawnia się po trzech latach i przed upływem tego terminu należy złożyć pozew o zapłatę.

Innymi sposobami przerwania biegu przedawnienia, obok kierowania pozwu do sądu, są złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, zawarcie ugody przed mediatorem, uzyskania od najemcy oświadczenia o uznaniu długu. Do przerwania biegu przedawnienia, a zatem do nieutracenia tych roszczeń, nie doprowadzi wystosowanie zwykłego wezwania do zapłaty.

Przed dochodzeniem jakichkolwiek roszczeń od najemcy warto skontaktować się z prawnikiem, który pomoże przygotować się do procesu bądź też pomoże rozwiązać spór w sposób polubowny.