ROZWÓD.WINA. MAJĄTEK. DZIECI - Szczecin - Kancelaria Tyrka
1204
post-template-default,single,single-post,postid-1204,single-format-standard,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

ROZWÓD.WINA. MAJĄTEK. DZIECI

ROZWÓD.WINA. MAJĄTEK. DZIECI

Rozwód z orzekaniem o winie a majątek i dzieci

Wielu rozwodzących się małżonków pozostaje w mylnym przekonaniu, że uzyskanie rozwodu z winy drugiego małżonka zapewni im silniejszą pozycję przy podziale majątku lub przy kwestiach związanych z dziećmi. Najczęściej takie przeświadczenie mają małżonkowie, którzy zostali zdradzeni i liczą na to, że małżonek, który dopuścił się zdrady będzie musiał za to „zapłacić” np. otrzymując mniejszą część majątku wspólnego, tracąc pewne uprawnienia związane z dziećmi (np. mniejszy zakres kontaktów) lub płacąc wyższe alimenty. Choć wielu osobom może wydawać się to niesprawiedliwe, kwestia winy co do zasady nie ma wpływu na kwestie związane z podziałem majątku wspólnego lub na kwestie związane z dziećmi.

🧑‍⚖️🏠Przy podziale majątku zasadą jest, że każdy z małżonków ma prawo do połowy wspólnego majątku. Ustalenie, że któryś z małżonków powinien otrzymać większą część wymaga przeprowadzenia odrębnego postępowania sądowego, jeśli małżonkowie nie dojdą w tej kwestii do porozumienia i jeden z nich będzie twierdził,że należy mu się większa część. Jeśli w wyroku rozwodowym orzeczono o wyłącznej winie jednego z małżonków, nie przesądza to o tym, aby takiemu małżonkowi nie przysługiwał należny mu udział. Co więcej taki „winny małżonek” może dochodzić przed sądem nawet większych udziałów niż ustawowa połowa majątku. Wszystko zależy oczywiście od tego, z jakich przyczyn została uznana wina jednego z małżonków. W pewnych sytuacjach wina może zostać brana pod uwagę przy podziale majątku, jeżeli podstawą orzeczenia wyłącznej winy małżonka był np. hazard, trwonienie majątku.

👨‍👦Przy rozpatrywaniu spraw związanych z dziećmi (władza rodzicielska, miejsce pobytu, kontakty z drugim rodzicem) kwestia winy za rozpad małżeństwa również najczęściej nie ma znaczenia, o ile podstawą tej winy nie jest np. przemoc, nadużywanie alkoholu, narkomania. Jeżeli w rodzinie nie dochodziło do sytuacji patologicznych, zagrażających dzieciom, to w razie sporu co do tego, z kim mają pozostać dzieci, decydujące znaczenie będzie miała ocena więzi dziecka z rodzicami, kompetencje rodzicielskie, które to kwestie w ostateczności będą badane przez biegłych sądowych, a wydana przez nich opinia będzie podstawą wyroku. Decyzja o rozwodzie z orzekaniem o winie wiąże się z długotrwałym (czyli najczęściej kilkuletnim) procesem sądowym, przesłuchiwaniem świadków, szczegółowym przesłuchaniem małżonków i najczęściej kończy się wydaniem orzeczenia o winie obojga małżonków. Dlatego decyzja w tej sprawie powinna być przemyślana, a przed jej podjęciem warto skonsultować się z prawnikiem.

O tym, kiedy warto żądać rozwodu z orzeczeniem wyłącznej winy drugiego małżonka, przeczytacie Państwo w kolejnym wpisie.