ROZSTANIE A DZIECKO - Szczecin - Kancelaria Tyrka
1731
post-template-default,single,single-post,postid-1731,single-format-standard,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

ROZSTANIE A DZIECKO

ROZSTANIE A DZIECKO

Brak ślubu nie oznacza, że w przypadku rozstania nie ma potrzeby formalnego regulowania spraw związanych z dziećmi.

O czym warto pomyśleć w przypadku rozstania, w przypadku gdy para żyła w tzw. konkubinacie?

Co warto uregulować po rozstaniu?

1. Miejsce pobytu dziecka- dopóki rodzice mieszkają razem ta kwestia nie budzi większych problemów. Gdy dochodzi do rozstania i oddzielnego zamieszkania należy „przypisać ” dziecko do któregoś z rodziców. Brak ustalenia miejsca pobytu dziecka powoduje, że w przypadku „zabrania” dziecka przez jednego z rodziców do siebie, drugi rodziców nie ma prawnych możliwości odzyskania dziecka dopóki nie zostanie ustalone miejsce pobytu przy jednym z rodziców.

2. Władza rodzicielska – z mocy prawa przysługuje obojgu rodzicom, ale można to modyfikować poprzez ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest też pozbawienie władzy rodzicielskiej.

3. Kontakty dziecka z rodzicem, z którym dziecko nie mieszka. Jeśli żadne z rodziców nie utrudnia realizacji kontaktów, to regulowanie tej kwestii nie jest niezbędne.

4. Alimenty – rodzic, który nie będzie mieszkać z dzieckiem powinien ponosić koszty utrzymania dziecka, zazwyczaj jest to połowa kosztów utrzymania.

Wszystkie powyższe kwestie można uregulować polubownie, najlepsza formą będzie ugoda mediacyjną, gdyż po zatwierdzeniu przez sąd będzie miała moc wyroku rozwodowego. Takiej mocy nie będzie miała ugoda podpisana w obecności notariusza.

Jeśli nie jest możliwe osiągnięcie porozumienia, pozostaje droga sądowa.