PLAN SPŁATY W UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ - Szczecin - Kancelaria Tyrka
1199
post-template-default,single,single-post,postid-1199,single-format-standard,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

PLAN SPŁATY W UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

PLAN SPŁATY W UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej istotnym i końcowym etapem postępowania jest sporządzenie planu spłaty czyli „harmonogramu spłat”, który upadły będzie realizował przez najbliższe co do zasady maksymalnie 3 lata.

Ustalając plan spłaty wierzycieli, sąd bierze pod uwagę:

👉 możliwości zarobkowe upadłego (czyli nie chodzi tylko o obecnie uzyskiwane dochody,ale możliwość osiągania wyższych zarobków np. w wyniku dodatkowego zatrudnienia, zmiany pracy przy uwzględnieniu kwalifikacje zawodowych), w tym wiek, doświadczenie zawodowe, stan zdrowia, sytuację na rynku pracy.

👉konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym ich potrzeby mieszkaniowe. Przy ustalaniu planu sąd bada też wysokość niezaspokojonych wierzytelności i realność ich zaspokojenia w przyszłości.

✍️Ogólnie rzecz ujmując sąd bierze pod uwagę- obecne dochody, oceniając jednocześnie czy odpowiadają one możliwościom zarobkowym.- wydatki na utrzymanie upadłego i jego rodziny- łączna sumę wierzytelności.W dużym uproszczeniu można przyjąć,że kwota raty będzie odpowiadać różnicy osiąganych dochodów a udowodnionych wydatków. W praktyce kwestie te są oceniane przez sąd indywidualnie.

Poziom kwoty przeznaczonej na spłatę (czyli wysokość co miesięcznej „raty”) nie powinien być nadmierny, lecz określony w sposób, umożliwiający jego spłatę bez uszczerbku koniecznego dla utrzymania upadłego.Ustalając plan spłaty sąd powinien kierować się przede wszystkim koniecznością zapobiegnięcia sytuacji, że zaciągnięte długi nie zostaną zaspokojone choćby w części (nawet minimalnej), a po ogłoszeniu upadłości dłużnik nie odczuje ciężaru swoich zobowiązań, które często wynikają z nierozważnych decyzji i posunięć finansowych. Z drugiej strony należy mieć jednak na względzie sytuację osobistą upadłego i jego realne możliwości finansowe. Nadmierne ustalenie kwoty spłaty spowodowałoby, że upadły nie zrealizuje planu spłaty, a długi nie zostaną zrealizowane.Ustalając plan spłaty, trzeba zapewnić upadłemu raczej utrzymanie na poziomie minimalnym niż przeciętnym; dłużnik, który jest niewypłacalny i którego niewykonane zobowiązania ostatecznie zostaną umorzone, powinien w okresie wykonywania planu spłaty zaspokoić swoich wierzycieli w maksymalnie możliwym stopniu, nawet kosztem zaspokajania potrzeb własnych i rodziny .

Postanowienie sądu, w którym sąd ustala plan spłaty upadły oraz każdy z wierzycieli ma prawo zaskarżyć, dlatego warto skonsultować jego treść z prawnikiem.