OPINIA LEKARSKA - SPRAWA ODSZKODOWAWCZA - Szczecin - Kancelaria Tyrka
1066
post-template-default,single,single-post,postid-1066,single-format-standard,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

OPINIA LEKARSKA – SPRAWA ODSZKODOWAWCZA

OPINIA LEKARSKA – SPRAWA ODSZKODOWAWCZA

Sprawy odszkodowawcze związane z błędami medycznymi oraz z wszelkiego rodzaju urazami najczęściej wymagają wiedzy nie tylko prawniczej, ale również wiedzy specjalistycznej z różnych dziedzin medycyny.

W niektórych sprawach przed wszczęciem postępowania warto zasięgnąć rady specjalistów (lekarzy), którzy ocenią np., czy faktycznie zachodzi tzw. błąd medyczny, czy przebyty uraz lub operacja wynikają z wcześniejszego wypadku lub poprzednich chorób, urazów, operacji.

Niekiedy lekarze odmawiają wydawania prywatnych ekspertyz, a niekiedy nie chcą wyrazić nawet nieformalnie swojej opinii w danej sprawie.

W takich przypadkach istnieją sposoby na uzyskanie fachowej opinii lekarskiej jeszcze przed wszczęciem postępowania sądowego, jeżeli poszkodowany waha się, czy w ogóle zaczynać sprawę sądową i jeżeli ma wątpliwości, czy w jego sprawie chodzi faktycznie o błąd medyczny, a także gdy etapie przedprocesowym sprawca szkody lub ubezpieczyciel neguje swoją odpowiedzialność i brak związku z leczeniem/wypadkiem (np. z powodu wcześniej istniejących chorób, urazów, operacji). Decyzja o tym, czy korzystać z tych sposobów przed wszczęciem procesu zależy od konkretnej sprawy, niekiedy jest to niemalże warunek konieczny, a w niektórych sprawach lepiej od razu rozpocząć postępowanie sądowe.

Uzyskana przed sprawą sądową opinia będzie miała charakter opinii prywatnej i nie zastąpi opinii biegłego sądowego, który będzie musiał być powołany przez sąd, jednak dzięki takiej opinii można m.in. podjąć ostateczną decyzję o złożeniu pozwu, skalkulować ewentualne ryzyko, oszacować wysokość zadośćuczynienia i innych roszczeń.

Pierwszy sposób na uzyskanie opinii lekarskiej przed zdecydowaniem się na proces sądowy. 

Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela.

Postępowanie przed ubezpieczycielem jest wolne od kosztów. W większości spraw odszkodowawczych jest niemalże pewne, że podmiot odpowiedzialny za szkodę będzie posiadał polisę OC (np. w sprawach o błędy medyczne, wypadki komunikacyjne). Warto pamiętać, że np. lekarze oraz lekarze dentyści podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.

W trakcie postępowania likwidacyjnego ubezpieczyciel zleci sporządzanie opinii lekarzowi specjaliście. Niekiedy wydanie opinii poprzedzone jest badaniem poszkodowanego, jednak najczęściej podstawą do wydania decyzji jest dokumentacja medyczna. Ubezpieczyciele nie zawsze przesyłają sporządzone opinie lekarskie, dlatego warto się o nie zwrócić, gdyż niekiedy są w nich korzystne dla poszkodowanych stwierdzenia, które likwidator szkody pomija w decyzji końcowej.

W prowadzonych przez Kancelaria Radcy Prawnego Marta Tyrka sprawach, w których ubezpieczyciel wydał decyzję odmowną bardzo często po wystąpieniu o przesłanie opinii lekarskiej okazuje się, że opinie lekarskie były nawet w 90% korzystne dla poszkodowanego! Sprawy ostatecznie znajdują finał w sądzie, jednak pokazuje to jak ważne jest żądanie udostępnienia opinii wydanej na zlecenie ubezpieczyciela.

Drugi sposób na uzyskanie opinii lekarskiej przed zdecydowaniem się na proces sądowy. 

Doprowadzić do wszczęcia postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej,

W sprawach, w których są podstawy do podejrzewania, że lekarz lub lekarz dentysta dopuścił się błędu medycznego, sposobem na uzyskanie opinii lekarskiej jest doprowadzenie do wszczęcia postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, które prowadzone jest w ramach izby lekarskiej, do której przynależy dany lekarz. Poszkodowany nie musi ponosić żadnej opłaty, aby doszło do wszczęcia takiego postępowania. Na początku rzecznik Odpowiedzialności zawodowej przeprowadza postępowanie wyjaśniające. W toku tego postępowania przesłuchiwani są świadkowie oraz sporządzana jest opinia lekarza występującego tu w charakterze biegłego (poszkodowany nie ponosi kosztów tej opinii). Nawet jeśli ostatecznie lekarz nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności zawodowej, to poszkodowany zyskuje opinie lekarską, którą może wykorzystać później w procesie sądowej (przypominamy, że opinia ta nie zastąpi opinii biegłego sądowego). 

Niestety niekiedy sprawy o ustalenie odpowiedzialności zawodowej kończą się umorzeniem postępowania wyjaśniającego i lekarz nie zostaje pociągnięty do odpowiedzialności zawodowej, jednakże zanim dojdzie do umorzenia zawsze wydana jest opinia lekarska, która bardzo często służy jako ważny dowód w postępowaniu sądowym, gdyż często potwierdzone są w niech zaniedbania lekarzy.

Trzeci sposób na uzyskanie opinii lekarskiej przed zdecydowaniem się na proces sądowy.

Złożyć wniosek do wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych

Pacjenci, którzy doznali szkody w wyniku tzw. błędów medycznych oprócz tradycyjnej drogi sądowej mogą próbować uzyskać zadośćuczynienie lub odszkodowanie przed tzw. wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Opłata przy złożeniu wniosku wynosi 200 zł. Inne koszty postępowania to koszty podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów osób wezwanych przez komisję, a także wynagrodzenie za sporządzenie opinii. W przypadku orzeczenia o braku zdarzenia medycznego, koszty postępowania przed komisją ponosi Wnioskodawca (czyli pacjent). W przypadku orzeczenia o istnieniu zdarzenia medycznego koszty ponosi podmiot leczniczy prowadzący szpital.

Nawet jeżeli postępowanie przed komisją nie zakończy się pozytywnie dla pacjenta, to zyskuje opinię lekarską, z której niekiedy można wyciągnąć przydatne informacje na potrzeby postępowania sądowego.

W jednej ze aktualnie prowadzonych spraw przez Kancelarię Radcy Prawnego Marta Tyrka Szczecin Komisja wydała orzeczenie o braku zdarzenia medycznego, jednakże treść jednej z opinii sporządzonej przez biegłego pozwoliła na odpowiednie skonstruowanie treści pozwu i wniosków dowodowych, aby zwiększyć szansę na wygraną (sprawa jest wielowątkowa i skomplikowana, a Klient mimo świadomości ryzyka przegranej postanowił skierować sprawę do sądu).

Sprawy odszkodowawcze to jeden z głównych obszarów działalności Kancelarii Radcy Prawnego Marta Tyrka. Powierzając sprawę odszkodowawczą Kancelarii zyskują Państwo kompleksową i rzetelną analizę sprawy, a także pełne zaangażowanie i pomoc radcy prawnego aż do uzyskania wyroku!