Odpowiedzialność członka zarządu - Szczecin - Kancelaria Tyrka
1146
post-template-default,single,single-post,postid-1146,single-format-standard,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

Odpowiedzialność członka zarządu

Odpowiedzialność członka zarządu

Decydując się na objęcie funkcji członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy pamiętać o tym, że odpowiedzialność za długi spółki może dosięgnąć również członków zarządu.

Zgodnie z art. 299 §  1 kodeksu spółek handlowych, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.

Artykuł 299 § 1 KSH ustanawia odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o., których nie można zaspokoić z majątku spółki.

Odpowiedzialności członka zarządu nie uchyla umowa łącząca członków zarządu co do sposobu kierowania sprawami spółki, w szczególności ustalony umownie podział czynności. To, że członkowie zarządu umówią się, iż jedni odpowiadają za kontakty z kontrahentami, inni za sprawy marketingowe, jeszcze inni za np. sprawy pracownicze, nie będzie miało znaczenia, jeżeli wierzyciel po bezskutecznej egzekucji przeciwko spółce zdecyduje się pozwać członków zarządu na podstawie art. 299 ksh.

Podobnie osoba, która (bez przymusu, groźby lub podstępu) wyraziła zgodę na powołanie do zarządu spółki ze świadomością, że pełnić będzie w niej jedynie rolę tzw. „figuranta”, a następnie godziła się na taki stan rzeczy, musi liczyć się z tym, że w pełni ponosi ryzyko działalności tej spółki i w razie bezskutecznej egzekucji przeciwko spółce wierzyciele mogą dochodzić od niej zaspokojenia swoich wierzytelności.

Uwaga!

Odpowiedzialność za długi spółki ponoszą osoby, które były członkami zarządu w chwili powstania długu, więc późniejsza rezygnacja (odwołanie) z tej funkcji nie uchyla tej odpowiedzialności.

Odpowiedzialność ta nie jest ograniczona kwotowo, obejmuje także koszty procesu prowadzonego przeciwko spółce, jak również koszty postępowania egzekucyjnego.

Odpowiedzialność członków zarządu jest odpowiedzialnością osobistą, subsydiarną wobec spółki, tzn. występującą dopiero jeśli dojdzie bezskuteczności egzekucji z majątku spółki. Odpowiedzialność członków zarządu między sobą ma jednocześnie charakter solidarny, co oznacza, że wierzyciel może pozwać wszystkich, jednego lub niektórych członków zarządu.

Czy jest jakiś ratunek dla członka zarządu? Czy członek zarządu może wygrać sprawę w sądzie i uwolnić się od odpowiedzialności? Tak!

Członek zarządu może uwolnić się od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że:

1) we właściwym czasie złożono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu;

2) niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy;

3) pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.

W sprawach prowadzonych przez Kancelarię udało się wygrać kilka procesów prowadzonych w imieniu członków zarządu dzięki wykazaniu przesłanki nr 3. W większości spraw przy odpowiednio zgromadzonym materiale dowodowym udaje się uniknąć odpowiedzialności z art. 299 ksh. Wymaga to zaangażowania członka zarządu w proces, gdyż sąd nie będzie pomagał pozwanemu i nie będzie sam poszukiwał podstaw do uwolnienia od odpowiedzialności.

Dla członków zarządu mała graficzna ściąga o tym jak przebiega standardowa droga do otrzymania pozwu z art. 299 ksh.