NAKAZ ZAPŁATY - Szczecin - Kancelaria Tyrka
1602
post-template-default,single,single-post,postid-1602,single-format-standard,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

NAKAZ ZAPŁATY

NAKAZ ZAPŁATY

NAKAZ ZAPŁATY W POSTĘPOWANIU NAKAZOWYM

W sprawach o zapłatę istnieje możliwość skierowania pozwu w tzw. postępowaniu nakazowym, w którym sąd wydaje nakaz zapłaty na podstawie dokumentów załączonych do pozwu, bez kierowania sprawy na rozprawę.

Główne korzyści z tego trybu postępowania dla wierzyciela:

1)     Mniejsza opłata sądowa ( ¼ z opłaty, którą należałoby uiścić w zwykłym trybie),

2)     Nakaz zapłaty wydany w trybie nakazowym stanowi tytuł zabezpieczający co oznacza, że nie czekając na jego uprawomocnienie można skierować sprawę do komornika sądowego, aby ten zabezpieczył majątek dłużnika, do którego później będzie można skierować egzekucję.,

3)     Pozwany (dłużnik) musi uiścić opłatę, aby zaskarżyć nakaz zapłaty (3/4 opłaty).

Jakie dokumenty są potrzebne, aby uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym?

 Sąd wydaje nakaz zapłaty, jeżeli okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie są udowodnione dołączonym do pozwu jednym z następujących dokumentów:

        1)     dokumentem urzędowym;

2)  zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem (czyli jednym słowem podpisana faktura VAT);

3) wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu;

4)  zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i niezapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym.

5) weksel, czek, warrant lub rewers należycie wypełnione, których prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości,

6) umowa, dowód spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego (np. potwierdzenie dostawy towarów), dowodu doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, jeżeli powód dochodzi należności zapłaty świadczenia pieniężnego w rozumieniu o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, odsetek w transakcjach handlowych określonych w tej ustawie lub rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 tej ustawy, oraz na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów odzyskiwania należności, jeżeli powód dochodzi również zwrotu kosztów, o których mowa w art. 10 ust. 2 tej ustawy.

Osoby zainteresowane powierzeniem Kancelarii prowadzenia spraw windykacyjnych zapraszamy do kontaktu.