KONTAKTY Z DZIECKIEM - Szczecin - Kancelaria Tyrka
1684
post-template-default,single,single-post,postid-1684,single-format-standard,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

KONTAKTY Z DZIECKIEM

KONTAKTY Z DZIECKIEM

#kontakty z dzieckiem #rozwód

Jeżeli rozwodzą się małżonkowie posiadający wspólne dziecko/dzieci, sąd w wyroku rozwodowym musi ustalić następujące kwestie:

– miejsce pobytu dziecka, czyli z kim dziecko będzie mieszkać po rozwodzie,

– czy władza rodzicielska przysługiwać będzie nadal obojgu rodzicom, czy też władza jednego z nich zostanie ograniczona do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka,

– alimenty płatne przez rodzica, z którym dziecko nie będzie mieszkało na stałe.

Natomiast sąd nie musi ustalać jak będą przebiegać kontakty dziecka z rodzicem, z którym nie będzie mieszkało na stałe, pod warunkiem że żaden z rodziców nie będzie żądał ustalenia kontaktów.

Z praktyki Kancelarii wynika, że coraz więcej rodziców rezygnuje ze sztywnego ustalania harmonogramu kontaktów i postanawia regulować tę kwestię na bieżąco.

Czasami ustalenie kontaktów jest konieczne, głównie z uwagi na konflikt pomiędzy rodzicami, brak komunikacji pomiędzy nimi, duże emocje wynikające z rozwodu. Część rodziców potrzebuje sztywnego harmonogramu dla poczucia pewności, stabilizacji, przewidywalności i łatwiejszego zorganizowania sobie życiowych spraw, ale w razie potrzeby potrafią na bieżąco modyfikować między sobą daty i godziny kontaktów.

Sposób uregulowania tychże kontaktów jest niekiedy wynikiem wymiany wielu pism procesowych, a nawet przesłuchania świadków czy wydania opinii przez biegłych psychologów i pedagogów.

Dziś dwa przykładowe fragmenty dość nietypowych orzeczeń sądowych co do sposobu wykonywania kontaktów w sprawach prowadzonych przez Kancelarię. Jedno bardzo krótkie w sprawie, w której ojciec dziecka nie realizował z nim kontaktów od wielu lat i konieczne było odbudowanie więzi od nowa, a w drugiej w sprawie dotyczącej rocznego dziecka, którego ojciec pracuje poza Polską.

„uregulować kontakty XY z mał. YX  poza miejscem zamieszkania dziecka bez obecności matki, w każdą drugą sobotę miesiąca od godz. 10.00 do 14.00 w obecności kuratora sądowego.”

„ustala kontakty pozwanego z małoletnim synem stron , w czasie pobytu pozwanego w Polsce:

– w pierwszym tygodniu w czwartek, piątek i sobotę przy czym w czwartek i piątek kontakt odbędzie się w godzinach od 14:00 do 17:00, a w sobotę od 08:30 do 11:00,

-w drugim tygodniu w poniedziałek, wtorek i środę przy czym w poniedziałek i wtorek od 14:00 do 17:00, a w środę od 08:30 do 11:00,

-w trzecim tygodniu w poniedziałek, wtorek i środę, przy czym w

poniedziałek, wtorek od 14:00 do 17:00 a środą od 08:30 do 11:00,

– w czwartym tygodniu w czwartek, piątek i sobotę, przy czym czwartek i piątek od 14:00 do 17:00 a w sobotę od godz. 08:30 do 11:00,

– w piątym tygodniu w poniedziałek, wtorek od godziny 14:00 do 17:00 i środę od godz. 08:30 do 11:00,

– w szóstym tygodniu w poniedziałek i wtorek od 14:00 do 17:00 oraz środę

od godz. 08:30 do 11:00,

w miejscu zamieszkania dziecka w obecności matki dziecka z ustaleniem, że w pomieszczeniu, w którym odbywać się będą kontakty nie będą przebywały osoby trzecie, o ile pozwany na tę obecność nie wyrazi zgody, z możliwością wyjścia na wspólny spacer w obecności powódki o ile powódka wyrazi na powyższe zgodę, bez obecności na spacerze osób trzecich lub w tych samych dniach i na tych samych warunkach lecz w godzinach od 16:00 do 19:00 o ile  małoletni uczęszczać będzie do placówek opiekuńczo-wychowawczych,

– w latach parzystych w dzień urodzin dziecka w godzinach 08:30-11:00, a w latach nieparzystych dzień ten dziecko spędzi z matką,

– w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia w latach nieparzystych od 08:30 do 11:00, a w latach parzystych w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia w godzinach 08:30-11:00,

– w Wielkanoc w pierwszy dzień świąt w latach parzystych od godziny 14:00 do 17:00, a w latach nieparzystych w drugi dzień świąt od 08:30 do 11:00,  z tym ustaleniem że kontakty świąteczne i w dzień urodzin dziecka będą realizowane przez pozwanego pod warunkiem jego pobytu w Polsce a pozwany będzie zobowiązany do informowania powódki o swoim pobycie w Polsce z jednomiesięcznym wyprzedzeniem, przy czym w okresie lipiec-sierpień każdego roku pozwany przez okres 2 tygodni w terminie ustalonym z jednomiesięcznym wyprzedzeniem nie będzie realizował kontaktów powszednich celem umożliwienia powódce spędzenia czasu wolnego z dzieckiem.