klauzula wykonalności przeciwko małżonkowi DŁUŻNIKA - Szczecin - Kancelaria Tyrka
1098
post-template-default,single,single-post,postid-1098,single-format-standard,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

klauzula wykonalności przeciwko małżonkowi DŁUŻNIKA

klauzula wykonalności przeciwko małżonkowi DŁUŻNIKA

Czy warto zapytać kontrahenta o stan cywilny?

Czy warto zapytać kontrahenta o intercyzę?

Tak, gdyż odpowiedź na te pytania pozwala odpowiednio przygotować umowę i zabezpieczyć się na wypadek ewentualnej egzekucji.

Dziś kilka słów o klauzuli wykonalności na małżonka dłużnika.

Często w trakcie egzekucji przeciwko dłużnikowi okazuje się, że najbardziej wartościowe składniki jego majątku (np. nieruchomość) objęte się ustawową wspólnością majątkową czyli, że jest to majątek wspólny dłużnika i jego małżonka. Do dalszego przeprowadzenia egzekucji niezbędne staje się uzyskanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika.

Obecnie sąd nada taką klauzulę, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym (umową, pisemnym oświadczeniem), że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika.

Dlatego zawierając umowę z kontrahentem warto sprawdzić, czy jest w związku małżeńskim oraz czy posiada z małżonkiem rozdzielność majątkową. Jeśli nasz kontrahent pozostaje w związku małżeńskim i nie ma rozdzielności majątkowej , warto zadbać o to, aby jego małżonek pisemnie oświadczył, że zapoznał się z treścią umowy oraz że wyraża zgodę na jej zawarcie. Takie oświadczenie może być jednym z „paragrafów” umowy lub też może stanowić dodatkowy załącznik do umowy.

W łatwiejszej sytuacji jest wierzyciel, który dysponuje tytułem egzekucyjnym (np. wyrokiem) sprzed 20 stycznia 2005 r. (czasem dopiero po wielu latach udaje się skutecznie przeprowadzić egzekucję. Kilka miesięcy temu Kancelaria uzyskiwała klauzulę wykonalności „na małżonka” właśnie na wyrok sprzed 2005 r.), gdyż wówczas uzyskanie klauzuli wykonalności nie powinno wiązać się z większymi trudnościami, a co istotne nie jest wymagane udowodnienie, że małżonek dłużnika zgadzał się na zaciągnięcie zobowiązania. Takiemu tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim, sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi, z ograniczeniem jednak jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową. Przed nadaniem klauzuli wykonalności sąd wysłucha małżonka dłużnika (na piśmie lub wzywając do osobistego stawiennictwa na rozprawie).