KIEDY SĄD "UDZIELI" ROZWODU - Szczecin - Kancelaria Tyrka
1154
post-template-default,single,single-post,postid-1154,single-format-standard,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

KIEDY SĄD „UDZIELI” ROZWODU

KIEDY SĄD „UDZIELI” ROZWODU

💔Według wielu polskich oraz zagranicznych publikacji okres lockdown’u oraz trwające nadal skutki pandemii przyczyniły się do zwiększenia ilości spraw rozwodowych w sądach oraz wzrost mediacji rozwodowych.

🕵️‍♀️W związku ze zwiększoną ilością zapytań w sprawach rozwodowych kilka słów o podstawach rozwodu.

Kiedy można żądać rozwodu?

⚖️Podstawą „udzielenia” przez sąd rozwodu jest zupełny oraz trwały rozkład pożycia.

O zupełnym rozkładzie pożycia mówimy, gdy małżonków nie łączą już więzi: duchowe, fizyczne i gospodarcze).
Jeżeli przy zupełnym braku więzi duchowej i fizycznej pozostały pewne elementy więzi gospodarczej, wywołane szczególnymi okolicznościami (np. wspólnym zamieszkiwaniem), rozkład pożycia można mimo to uznać za zupełny.

👉1.Do stwierdzenia zupełnego rozkładu pożycia nie jest konieczne, aby małżonkowie znienawidzili się, choć podobno od miłości do nienawiści jest tylko jeden krok. Do uznania, że między małżonkami brak jest wspólnoty duchowej, nie jest konieczne stwierdzenie przez otoczenie wrogiego lub choćby niechętnego stosunku do siebie. Zachowanie poprawnych stosunków, utrzymywanie kontaktów, chociażby w interesie wspólnych dzieci, nie musi koniecznie oznaczać, że więź duchowa małżonków istnieje.

👉2.O trwałym rozkładzie pożycia mówimy wtedy, gdy oceniając okoliczności danej sprawy rozwodowej można stwierdzić na podstawie doświadczenia życiowego, że powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi. Nie jest konieczne stwierdzenie, że powrót małżonków do pożycia jest bezwzględnie wyłączony.

👉3. Zupełność rozkładu pożycia i jego trwałość muszą występować łącznie.

Obie przesłanki mają charakter uznaniowy tzn., że stwierdzenie, czy wystąpiły, zależy od indywidualnej oceny dokonanej przez sąd.
Dlatego w spornych sprawach, kiedy jeden z małżonków nie godzi się na rozwód lub każdy z małżonków żąda innej „opcji” rozwodu, ważne jest odpowiednie przygotowanie materiału dowodowego.

Korzystanie z gotowych wzorów pozwów rozwodowych może okazać się jedynie pozorną oszczędnością pieniędzy i czasu.

Więcej informacji w Poradniku Rozwodowym.

https://kancelaria-tyrka.pl/wp-content/uploads/2020/05/Poradnik-rozwodowy.pdf.