ILE KOSZTUJE UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA - Szczecin - Kancelaria Tyrka
1225
post-template-default,single,single-post,postid-1225,single-format-standard,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

ILE KOSZTUJE UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

ILE KOSZTUJE UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

📉Osoby, które w chwili złożenia wniosku o upadłość nie prowadzą działalności gospodarczej (nie figurują w CEIDG jako podmioty aktywne,) mogą skorzystać z szansy na oddłużenie, jaką daje im upadłość konsumencka.


💰Z jakimi kosztami wiąże się procedura upadłości konsumenckiej?


👉opłata sądowa od wniosku o upadłość – 30 zł. Uiszczamy ją wraz ze złożeniem wniosku.


👉koszty prawnika, jeżeli zdecydujemy się skorzystać z pomocy kancelarii prawnej.
Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie i zależy m.in. od stopnia skomplikowania sprawy, ilości wierzycieli, ilości dokumentacji do przeanalizowania, ilości dokumentacji, którą należy pozyskać z pomocą kancelarii.
W szczególnych wypadkach istnieje możliwość ustanowienia pełnomocnika z urzędu, wówczas koszty prawnika pokrywa Skarb Państwa.


👉 koszty syndyka, który zostaje powołany przez sąd przy ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Za wykonane czynności pobiera wynagrodzenie, a na samym początku upadłości również zaliczkę na swoje działania. Zgodnie z prawem wynagrodzenie syndyka wynosi od 1/4 do dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. A zatem mogą to być kwoty od od ok. 1300 zł do blisko 11 000 zł netto. Wysokość wynagrodzenia, o którą będzie wnioskował syndyk będzie zależała od ilości pracy związanej z przeprowadzeniem upadłości czyli m.in. od ilości wierzycieli, sprzedaży majątku, o ile dłużnik posiada jakiś majątek.


👉 pozostałe koszty postępowania tj. np. koszty korespondencji, koszty ogłoszeń (np. dotyczących sprzedaży, ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym).
Jeżeli w masie upadłości nie będzie środków na pokrycie kosztów postępowania (dłużnik nie ma majątku, nie ma oszczędności, zarabia najniższą krajową lub pozostaje bez pracy), to koszty postępowania tymczasowo poniesie Skarb Państwa.
Syndyk zwraca Skarbowi Państwa poniesione koszty, gdy uzyska jakieś pieniądze np. sprzeda majątek, otrzyma wynagrodzenie od pracodawcy upadłego konsumenta (pod warunkiem, że zarabia powyżej minimalnego wynagrodzenia).
Jeżeli syndykowi nie uda się uzyskać żadnych środków lub zgromadzone przez syndyka pieniądze nie wystarczą na pokrycie kosztów postępowania, to Skarb Państwa staje się po prostu dodatkowym wierzycielem, a spłata tych kosztów staje się dodatkową pozycją w planie spłaty.


W wyjątkowych sytuacjach Sąd może umorzyć zobowiązania bez ustalenia planu spłaty, a wtedy umarzają się również koszty postępowania upadłościowego, które pokrył Skarb Państwa!