ILE CZEKA SIĘ NA ROZPRAWĘ ROZWODOWĄ - Szczecin - Kancelaria Tyrka
1556
post-template-default,single,single-post,postid-1556,single-format-standard,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

ILE CZEKA SIĘ NA ROZPRAWĘ ROZWODOWĄ

ILE CZEKA SIĘ NA ROZPRAWĘ ROZWODOWĄ

❓Ile czeka się na pierwszą rozprawę rozwodową?

To pytanie zawsze pada na spotkaniu w sprawie rozwodu i nie ma na to pytanie jednej, uniwersalnej odpowiedzi.

Termin rozprawy zależy od wielu czynników, w tym m.in.

– sędziego, którego wylosuje system,

– kalendarza sędziego i liczby spraw, w których orzeka sędzia,

– ogólnego obłożenia sądu,choć w szczecińskim sądzie normą jest duża ilość spraw,

– prawidłowo złożonego pozwu i tego,czy sąd wezwie do usunięcia jakiś braków formalnych,

– czy sędzia wyznaczy od razu termin rozprawy,czy będzie czekać na odpowiedź na pozew od drugiego małżonka,

– czy sędzia zleci przeprowadzenie przez kuratora sądowego wywiadu środowiskowego,gdy małżonkowie mają małoletnie dzieci,

– czy będą przesłuchiwani świadkowie, wtedy potrzebna jest dłuższa rozprawa, a na taką zwykle czeka się dłużej,

– przypadku, szczęścia czy jakkolwiek nazwiemy ten czynnik.

Dla przykładu dwie sprawy prowadzone przez kancelarię, pozwy złożone w odstępie miesiąca czasu, a przebieg spraw zupełnie odmienny. W obu sprawach orzekają inni sędziowie.

💔Sprawa nr 1

Sprawa bez orzekania o winie, małżonkowie mają małoletnie dzieci

🗓️Data wpływu: 26 maj

Sąd uwzględnił wniosek o wyznaczenie terminu rozprawy wraz z doręczeniem pozwanemu odpisu pozwu .

⚖️Termin rozprawy wyznaczono na początek 2 września 2022 r.

Nie zlecono wywiadu kuratora sądowego.

💔Sprawa nr 2

Sprawa z orzekaniem o winie, ale drugi małżonek nie kwestionuje swojej winy i zgodził się na załączenie swojego oświadczenia do pozwu, w którym „przyznaje się” do winy, w celu przyśpieszenia sprawy, małżonkowie mają małoletnie dzieci

🗓️Data wpływu 28 kwietnia

Sąd nie uwzględnił wniosku o wyznaczenie terminu rozprawy wraz z doręczeniem drugiej stronie odpisu pozwu .

W sierpniu doręczono odpis pozwu drugiej stronie

Rozprawa odbyła się w połowie listopada.