ROZWÓD Z ORZEKANIEM O WINIE. ALIMENTY. - Szczecin - Kancelaria Tyrka
1212
post-template-default,single,single-post,postid-1212,single-format-standard,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

ROZWÓD Z ORZEKANIEM O WINIE. ALIMENTY.

ROZWÓD Z ORZEKANIEM O WINIE. ALIMENTY.


Podstawowe sytuacje, kiedy małżonkowie decydują się na rozwód z orzekaniem o winie.


👉Dziś pierwsza z nich, która faktycznie często warta jest przysłowiowej walki w sądzie, o ile zostaną spełnione przesłanki: rozwód z wyłącznej winy jednego z małżonków oraz istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego na skutek rozwodu.
✍Zgodnie z Art. 60 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.
W przypadku rozwodu z winy małżonka, ten drugi niewinny małżonek może żądać, aby sąd w wyroku rozwodowym zasądził dla niego alimenty, ale pod warunkiem, że rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego.
Ocena, w jakim zakresie nastąpiło istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego (art. 60 § 2 k.r.o.), zależy od porównania sytuacji, w jakiej niewinny małżonek znalazł się wskutek orzeczenia rozwodu, z sytuacją, w jakiej znajdowałby się, gdyby rozwodu nie orzeczono i gdyby pożycie małżonków funkcjonowało prawidłowo. Regulacja wskazana w powołanym przepisie ma na celu przede wszystkim dążenie do zbliżenia poziomu życia rozwiedzionych małżonków, swoistego wyrównania stopy życiowej, lecz niekoniecznie równego podziału osiąganych przez strony dochodów.
❗Obowiązek alimentacyjny wynikający z dyspozycji art. 60 § 2 krio nie jest limitowany żadnym terminem, ale możliwe jest powództwo o uchylenie obowiązku alimentacyjnego między rozwiedzionymi małżonkami albo powództwo o zmianę wysokości tych alimentów. Możliwe jest tona podstawie art. 138 krio, a podstawę uchylenia obowiązku stanowi zmiana stosunków, o których mowa w tym przepisie.Przez zmianę stosunków rozumieć należy zmianę sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej każdej ze stron. Do zmiany sytuacji majątkowej dochodzi w szczególności w przypadku zmiany dochodów stron lub ich zobowiązań finansowych, przesunięć w ich majątku, zwiększenia się bądź zmniejszenia koniecznych wydatków i kosztów utrzymania, uzyskania nowych możliwości zarobkowania bądź też utrata dotychczasowych. Sąd bada przy tym zawsze, czy przedstawione powyżej procesy zaszły po stronie zarówno zobowiązanego jak i uprawnionego, a przedmiotem badania jest okres od ostatniego wyroku, ugody bądź umowy ustalającej wysokość alimentów.


📍W kolejnym poście zostanie opublikowany fragment wyroku wydanego w jednej ze spraw prowadzonych przez Kancelarię, w których sąd zasądził dla powódki od męża alimenty w kwocie 1000 zł.