RADCA PRAWNY A ADWOKAT - Szczecin - Kancelaria Tyrka
645
post-template-default,single,single-post,postid-645,single-format-standard,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

RADCA PRAWNY A ADWOKAT

Zapewne wielu z Państwa zastanawiało się, jaka jest różnica pomiędzy zawodem radcy prawnego a adwokata.

Wykonywanie zawodu radcy prawnego reguluje ustawa z dnia 06 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Zgodnie z art. 6 ust. 1 tej ustawy zawód radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.

Z kolei wykonywanie zawodu adwokata reguluje ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze, w której art. 4 ust. 1 stanowi, że zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.

Z powyższych przepisów jasno wynika, że zarówno radca prawny, jak i adwokat świadczą pomoc prawną, o takim samym zakresie.

Jeszcze do niedawna zasadnicza różnica pomiędzy tymi dwoma zawodami polegała na tym, że radca prawny nie mógł występować jako obrońca w sprawach karnych i karnoskarbowych. Z dniem 01 lipca 2015 r. radcowie prawni uzyskali prawo do występowania w sprawach karnych oraz karnoskarbowych jako obrońcy, a zatem obecnie nie ma już żadnej różnicy pomiędzy tymi zawodami pod względem uprawnień zawodowych.

Jakimi sprawami mogą zajmować się radcowie prawni i adwokaci? W dużym skrócie można powiedzieć, że wszystkimi, które wymagają wiedzy prawniczej. W dzisiejszych czasach w zasadzie każda sfera naszego życia prywatnego lub zawodowego regulowana jest przez przepisy prawne i pomoc radcy prawnego (lub adwokata) przyda się między innymi w:
– sprawie cywilnej np. sprawie o odszkodowanie, podział majątku, rozwód lub separację, alimenty, zachowek, dział spadku, zniesienie współwłasności
– sprawie gospodarczej np. sprawie o zapłatę zaległych faktur, sprawie przeciwko członkom zarządu sp. z o.o., gdy egzekucja przeciwko spółce okazała się bezskuteczna
– sprawie o wydanie europejskiego nakazu zapłaty, gdy nasz zagraniczny kontrahent uchyla się od zapłaty
– sprawie zgłoszenia wierzytelności, gdy została ogłoszona upadłość naszego kontrahenta
– sprawie administracyjnej np. sprawie o zajęcie pasa ruchu drogowego, sprawie uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę
– sprawie zarejestrowania spółki w KRS, wprowadzenia zmian do KRS
– sprawie założenia księgi wieczystej, dokonania wpisu w księdze wieczystej

Na koniec warto wspomnieć, że mimo zatarcia się granic w zakresie prowadzonych spraw, radcowie prawni i adwokaci występują w odmiennych strojach urzędowych zwanych togami. Każdy radca prawny reprezentując swojego klienta w sądzie ubrany jest w togę z ciemnoniebieskim żabotem, natomiast adwokat z zielonym.