Jak przygotować się do rozwodu - Szczecin - Kancelaria Tyrka
1587
post-template-default,single,single-post,postid-1587,single-format-standard,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

Jak przygotować się do rozwodu

Jak przygotować się do rozwodu

W celu usprawnienia procedury rozwodowej warto wraz z małżonkiem ustalić następujące kwestie:

– Rozwód bez orzekania o winie, czy z orzekaniem o winie (obojga małżonków czy jednego z nich).

– Przy którym z rodziców dziecko będzie miało miejsce pobytu czyli z kim będzie mieszkać dziecko po rozwodzie.

– Czy władza rodzicielska ma przysługiwać w pełnym zakresie obojgu rodzicom (czy są w stanie na bieżąco ustalać kwestie związane z dziećmi i wspólnie podejmować decyzje).

Czy rodzicowi, z którym dziecko nie będzie mieszkać po rozwodzie, władza rodzicielska ma zostać ograniczona do decydowania o istotnych sprawach dziecka.

– Jaką kwotę alimentów dla dziecka będzie płacił rodzic, z którym dziecko nie będzie mieszkać po rozwodzie.

– Czy w wyroku rozwodowym mają być ustalone kontakty (konkretny harmonogram) dziecka z rodzicem,

z którym nie będzie mieszkać po rozwodzie, a jeżeli tak, to jaki harmonogram ma być ustalony (ile dni w miesiącu, które dni w tygodniu, Święta Bożego Narodzenia, Święta Wielkanocne, ferie, wakacje letnie, godziny rozpoczęcia i zakończenia kontaktów).

Jeśli nie ma potrzeby ustalania kontaktów, to sąd na zgodny wniosek rodziców nie będzie regulował w wyroku kwestii kontaktów. W razie potrzeby kwestię kontaktów można uregulować po rozwodzie (w drodze ugody albo sądownie).

– Czy przy okazji rozwodu ma być podzielony majątek, jeśli tak to, co wchodzi w skład majątku wspólnego i jaką ma wartość, w jaki sposób majątek ma zostać podzielony i czy któremuś z małżonków będzie należna spłata od drugiego małżonka.

UWAGA: Sąd podzieli majątek w wyroku rozwodowym tylko jeśli małżonkowie przedstawią wspólny projekt.

CHECK-LISTA-ROZWODOWA